ข้าจะรักและบูชา

Author: บงกช ฮัดสัน
Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

                   G                        C                       G
1. อยากจะพบพระองค์   ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา
             Em                             D        C 
อยากจะเห็นพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า 
      Am    D7      Bm    Em            Cmaj7            G/D  D      
ข้าปรารถนา   ได้อยู่ใกล้ชิด    ได้พินิจ    ในความงาม 
                            G                       C                                G 
           2. อยากจะนั่งลงใกล้   ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
                     Em                               D        C   
          อยู่ตรงหน้าพระพักตร์   ผู้เป็นที่รักของข้า 
                   Am    D         Bm    Em           C                        D     G/D
          เพียงหนึ่งวันนี้    ได้อยู่ใกล้ชิด    ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดๆ 
            G/B       C      Bm  Em             Am             D                    G      D/F#  
**ข้าจะรักและบูชา   นมัส...การ    จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
        G/B      C       Bm  Em               Am           D          G        
ข้าจะรักและบูชา   นมัส...การ      อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

Other Rendition

Sila Church