คริสต์มาสเป็นเวลา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: C Em F x2
 C                  Em  Am               G               F                   G              C     (G7) (C7)
คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา      คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
                       F               Em           Dm              C     C7
          **บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
                F                 Em              G     E
        เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ
                 F           Em          Dm   E  Am G               F           G       C
        ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจรักผูกพัน      พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

Other Rendition

คริสต์มาสเป็นเวลา (Canon)