คริสต์มาสเป็นเวลา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source: คริสต์มาสเป็นเวลา (Canon)

Intro: |C G|Am Em|F C|F G|
 C                 G         Am           Em           F                   G                 (F G7) (C7)
คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา      คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
                 F            Em          Dm                C     C7
      **บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
                 F                Em          G      E
         เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ
               F           Em            Dm     E  Am G       F           G       C   (G)
        ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจรักผูกพัน    พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า
Outtro: |C G|Am Em|F C|F G| C

Other Rendition