พระเจ้าดีต่อฉัน

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

D                          F#m/C#       G    A     D
เหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉัน ในวันที่ฉันล้มลง
      D               F#m/C#     (Am)       G             Asus A
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง  ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป
      D                F#m/C#              G        A         D
ในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกาย ในใจร้องหาพระองค์
      D           F#m/C#           (Am)     G                  Asus A
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉัน...ว่า 
                    D         F#m/C#     Bm          Am7             G        F#m             G            A
       **พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน        ในวันที่อ่อนล้า และทรงทันเวลาเสมอ
            D           F#m/C#      Bm          Am7             G         F#m          G       A    D 
        ไม่ช้า และไม่สาย ไม่รีบร้อน ตามใจฉัน        ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ

Other Renditionรายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 13-Jun-2021
Sila Church Main Sunday Service 31-Jan-2021
Sila Church Main Sunday Service 18-Apr-2021