พระสิริ โอ พระสิริ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

G              Bm    C             D       G
 พระสิริ โอ พระสิริ  พระเจ้าจอมราชา
  Bm            C             D                G
บริสุทธิ์ งดงามสง่า  จอมราชาของเรา
                          C             D   Bm  Em
 **   เราจึงก้มกราบ เทิดทูน นมัสการ
                          C       D                 G
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
            C               D     Bm         Em
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม
              C                D             G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์