ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

A              E7               A       (C#m)  D     E7                A    (C#m)
   ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า      ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
D               E7        C#          F#m (E) D              E7              A
  ยกนามพระองค์ดั่งธงชัยในท้องนภา       ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า