ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

A              E7                     A
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
D              E7                    A
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
D                 E7             C#7            F#m
ยกนามพระองค์    ดั่งธงชัยในท้องนภา
D              E7                    A
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

Other Rendition