ชั่วนิรันดร์ (His Love Endures Forever)

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4
Source: Sila

Intro: G Em D C
         G            
1. เราโมทนา พระเจ้าจอมราชา    (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)          
    C                                                              G
เพราะทรงแสนดี และทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง   (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)                
   D        C/E            
สรรเสริญ สรรเสริญ      
              G                                                       G
      2. ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ โอบล้อมชีวี   (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)              
          C                                                      G
       ทรงประทาน (และ) ให้ชีวิตใหม่  (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)                  
            D       C/E            
       สรรเสริญ สรรเสริญ  
                   G                                            Em            
               ** ชั่วนิรันดร์ พระองค์สัตย์ซื่อ   ชั่วนิรันดร์ ทรงฤทธา                            
               D                                                 C                       G    
               ชั่วนิรันดร์ ทรงอยู่กับเรา  ชั่วนิรันดร์ และนิรันดร์ นิจนิรันดร์
        G                                        
3. จากดวงตะวัน ขึ้นจนลับลาไป (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)                                    
            C                                                G
โดยพระคุณพระองค์ ทรงนำเราก้าวไป  (ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์)                                 
      D         C/E                                        
สรรเสริญ สรรเสริญ

Other Rendition

http://www.thaiworship.com/