ชั่วนิรันดร์ (His Love Endures Forever)

Key: G, Tempo: 105, Time Signature: 4/4
Source: http://www.thaiworship.com/

Intro: G Em D C
         G            
1. พระเจ้าจอมราชา เราโมทนา    ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์           
    C                                                              G
พระองค์ทรงดี และทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง   ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                
   D       C/E            
เราร้อง  สรรเสริญ      
              G             
      2. ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ โอบล้อมชีวี   ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์               
          C            
       ทรงประทาน (และ) ให้ชีวิตใหม่  ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                  
            D       C/E            
       เราร้อง  สรรเสริญ  
                   G                                            Em            
               ** ชั่วนิรันดร์ พระองค์สัตย์ซื่อ   ชั่วนิรันดร์ ทรงฤทธา                            
               D                                                 C                       G    
               ชั่วนิรันดร์ ทรงอยู่กับเรา  ชั่วนิรันดร์ และนิรันดร์ นิจนิรันดร์
        G                                        
3. จากดวงตะวัน ขึ้นจนลับลาไป ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                                    
            C                                                G
โดยพระคุณพระองค์ ทรงนำเราก้าวไป    ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์                                  
      D         C/E                                        
เราร้อง  สรรเสริญ

Other Rendition

Sila