ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

Key: F, Tempo: 115, Time Signature: 4/4
Source:

F              Gm7        Am7 Gm7
ฉันรักคุณ ด้วยความรัก ของพระเจ้า
          F                A7                Gm7 C
ฉันรักคุณ ด้วยความรัก    ของพระเจ้า
      Gm7         C7      A7               Dm
ฉันเห็น ภายในคุณ  ราศีของพระเป็นเจ้า
         Gm7             C7              F  
ฉันรักคุณ ด้วยความรัก ของพระเจ้า

Other Rendition

VOC