ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

G                      C                    G
ฉันรักคุณ ด้วยความรัก    ของพระเจ้า
                                                      Am   D7
ฉันรักคุณ ด้วยความรัก    ของพระเจ้า
              C        D7        Bm            Em
ฉันเห็น ภายในคุณ  ราศีของพระเป็นเจ้า
         C               D7             G
ฉันรักคุณ ด้วยความรัก ของพระเจ้า

Other Rendition