สรรเสริญพระผู้ไถ่

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

Em7                                C        D   G        Am7                       Bm            Em7 
 *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
       Em7                                             C           D          G         Am7              
1.พวกเรา มาร้องกันเถิด  ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ เป็นผู้สร้างเรา 
                                                     Bm                        Em7 
พระประทานชีวิตให้เรา    เราจึงคุกเข่า สรรเสริญพระองค์
       Em7                                C            D         G      Am7        
 จากใจที่แสนยินดี สุดแสนยินดีเพราะได้พบพระเจ้า    ชีวิตหมดซึ่งซึมเซา 
                                          Bm                           Em7
ไม่มีใครจะสุขเท่าเรา  เพราะองค์พระ เจ้าเราจึงยินดี  *
       
          Em7                                                   C               D             G 
       2.  หากใคร ได้พลาดพลั้งทำ เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน
            Am7                                                                                  Bm                  Em7 
       ขอจงรีบมาอ้อนวอน เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน  จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์
            Em7                                          C         D            G 
       ด้วยรัก  จึงให้หนทาง ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า
          Am7                                                                         Bm                 Em7  
      พระองค์ประทานบุตรา พระเยซูเสด็จลงมา   ทรงมอบกายา ช่วยเราทุกคน *
        
        Em7                                         C          D            G  
3. เมื่อมอง  ที่ไม้กางเขน จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่
      Am7                                                                              Bm                  Em7 
พระเยซูได้ทรงยอมตาย พระองค์ยอมพลีพระกาย พระโลหิตไถ่ พวกเราทุกคน
     Em7                                                C         D         G               Am7 
วันที่สาม ทรงฟื้นจากตาย ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ   ผิดบาปกรรม  
                                                                                    Bm                    Em7  
จะไม่มีเหลือ กรรมทำมา  จะไม่มีเหลือ  เพราะเพียงเราเชื่อ   ถือในพระองค์ *
   
                    Em7                                           C          D      G 
          4.  หากใคร มาเชื่อพระองค์ มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข
               Am7                                                                              Bm                         Em7 
          แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์ แม้นหนทางจะพบความทุกข์  ชีวิตมีสุข เพราะพระองค์ดูแล
             Em7                                 C        D       G          Am7
         โลกนี้ เราอยู่ไม่นาน ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด  พระองค์ทรงรักมนุษย์ 
                                                             Bm                           Em7 
         เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์  เมื่อวันสิ้นสุดเข้าสวรรค์นิรันดร์เอย
Outtro:  Em7  G  Am7  Bm  Em7  Em7  Bm  Em7

Other Rendition