พระเยซูเป็นที่รักของข้า Jesus, Lover Of My Soul

Key: F, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC-F

     F                   C                  
          พระเยซู   เป็นที่รักของข้า 
   Dm                          Bb           C 
         พระเยซู    ข้าจะไม่ละพระองค์ 
    F                             C                             
         พระองค์นำข้า   จากโคลนตมผงคลี 
   Dm                              Bb                  C
          วางชีวิตข้าไว้บนศิลา      ข้าจึงได้รู้ว่า 

Chorus:
     F                    C               
         รักพระองค์     มีพระองค์ 
 Dm                               Bb                     C
         แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป     ข้ามีพระองค์ 
    F                    C                          
         พระผู้ช่วย      และทรงเป็นเพื่อน 
  Dm                                         Bb              C      F
         ข้าจะสรรเสริญพระองค์  ตลอดชีวิตนิรันดร์

Other Rendition

Sila Church (Altered chords)
VOC (standard chords)