จะเอามือวางที่ใจ

Key: F, Tempo: 68, Time Signature: 4/4
Source:

Verse:
    F                       C   Bb               Am       Dm                    Am                   Gm   Csus  C
1: ถ้าพระองค์จะถามเรา.. ว่าเจ้ารักเราหรือ?  เราจะตอบพระองค์เช่นไร เคยคิดไหม? 
F                       C   Bb               Am                 Dm                      Am             Gm    Csus  C
ถ้าพระองค์จะถามเรา.. ว่าเจ้ารักเราหรือ?   เราจะตอบพระองค์เช่นไร เคยคิดไหม? เคยไหม? 
         Dm            C             Bb                        Bbm                    F
      *และถ้าในวันนี้ ณ ที่แห่งนี้ที่เราอยู่   พระองค์เฝ้ามองและถาม 
                  C              Gm               C   Csus  C
      ถามเราทุกๆ คน เราจะตอบเช่นไร? 
                          F                            Am                      Dm                 
          **จะเอามือวางที่ใจ  แล้วบอกพระองค์ว่ารัก  ลูกรักพระองค์ 
                         Am               Bb                 Am  Dm      Gm        C              F
          มากกว่าใครในโลกนี้  และจะรัก และจะ..ภักดี  ลูกขอมอบชีวีแด่พระองค์

Other Rendition

VOC
VOC--**