จะเอามือวางที่ใจ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC--**

D                                                 F#m          Bm                     
**จะเอามือวางที่ใจ  แล้วบอกพระองค์ว่ารัก  ลูกรักพระองค์ 
                     F#m                 G                F#m     Bm     Em          A              D
          มากกว่าใครในโลกนี้  และจะรัก และจะ....ภักดี  ลูกขอมอบชีวีแด่พระองค์

Other Rendition

VOC