จะเอามือวางที่ใจ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: VOC

Verse:
    D                    A    G                F#m   Bm                       F#m                      Em     A
1: ถ้าพระองค์จะถามเรา.. ว่าเจ้ารักเราหรือ?  เราจะตอบพระองค์เช่นไร เคยคิดไหม? 
D                    A    G                F#m   Bm                       F#m                      Em     A
ถ้าพระองค์จะถามเรา.. ว่าเจ้ารักเราหรือ?   เราจะตอบพระองค์เช่นไร เคยคิดไหม? (1)   เคยไหม? 
         Bm          A             G                       Gm                 D
      *และถ้าในวันนี้ ณ ที่แห่งนี้ที่เราอยู่   พระองค์เฝ้ามองและถาม 
                  A       Em                  A  Asus
      ถามเราทุกๆ คน    เราจะตอบเช่นไร? 
                   D                        F#m                              Bm                     
          **จะเอามือวางที่ใจ  แล้วบอกพระองค์ว่ารัก  ลูกรักพระองค์ 
               F#m                      G                F#m  Bm       Em      A          D
          มากกว่าใครในโลกนี้  และจะรัก และจะ..ภักดี  ลูกขอมอบชีวีแด่พระองค์

Other Rendition

VOC--**